Oznakowanie poziome dróg, ulic, parkingów

Strona główna > Usługi > Oznakowanie poziome dróg, ulic, parkingów

Od 1993 roku oznakowujemy drogi i parkingi.

Posiadamy kadrę inżynierów ruchu drogowego, którzy zaprojektują organizację ruchu na Państwa parkingach i drogach dojazdowych.
Bezpieczeństwo ruchu, pojemność parkingu i płynna obsługa rotacji pojazdów w połączeniu z dużą pojemnością zapewni najlepszą obsługę Państwa obiektu.
Z dobrym projektem zabieramy się do realizacji oznakowania.
Właściwy dobór:
– znaków pionowych
– elementów organizacji ruchu oraz
– technologi wykonania oznakowania poziomego, w połączeniu z realizacją w dogodnych dla Państwa terminach – gwarantuje zadowolenie klienta i długoletnią satysfakcjonującą eksploatację.

Projektujemy i realizujemy organizację ruchu dla parkingów odkrytych i wielopoziomowych.

Zapraszamy do współpracy.

Cienkowarstwowe

Grubowarstwowe

Chemoplasty (masy chemoutwardzalne dwuskładnikowe)
Chemoutwardzalne masy plastyczne do znakowania dróg i ulic o największym natężeniu ruchu.