Stimsonite 101

Strona główna > Produkty > Punktowe elementy odblaskowe Stimsonite 101

Całkowicie odporne na pługi do zimowego utrzymania dróg, odblaski najezdniowe o podwyższonej retrorefleksyjności zarówno na sucho jak i w czasie opadów, przy pełnej retrorefleksji już z odległości 300 m i większej. Podwyższona odporność na dzialanie pługów z lemieszem stalowym, dzięki niskiemu profilowi. Długotrwała żywotność i czystość retroreflektora, dzięki cienkiej warstwie szkła na powierzchni odblaskowej, gwarantowana możliwość demontażu i ponownego użycia żeliwnego korpusu odblasku w przypadku remontu lub odnowy nawierzchni.

Oferowane przez nas punktowe elementy odblaskowe typu ciężkiego posiadają Certyfikat Zgodności CE na kompletny produkt – zgodnie z wymaganiami PN-EN-1463

Produkt jest oznaczony znakiem CE – zgodnie z wymogami wyżej wspomnianej normy.

Galeria