O firmie

Strona główna > O firmie

Drodzy klienci.

Nasza firma powstała końcem 1991 roku w Bielsku-Białej. Otwarcie granic i równouprawnienie podmiotów gospodarczych, po roku 1990, stworzyło możliwości powstania i rozwoju specjalistycznych firm zajmujących się problematyką nowoczesnych technologii w drogownictwie a w szczególności technologii dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Znany powszechnie zły stan techniczny polskich dróg i ich oznakowania, przy jednoczesnym żywiołowym rozwoju motoryzacji, w okresie ostatnich piętnastu lat, doprowadził do tragicznego wzrostu ilości wypadków drogowych i ich ofiar.

Konieczne stało się zatem podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu i zwiększenie zakresu wykonywanego oznakowania poziomego i pionowego dróg.

W tym też okresie poszukując najlepszych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie poziomego i pionowego oznakowania dróg, nawiązaliśmy współpracę z firmą Stimsonite Corporation (dzisiaj Avery Dennison) i zostaliśmy jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski, dostarczającym produkty i technologie zapewniające kierowcom pomoc szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.

Dzięki współpracy z silną międzynarodową firmą oraz jej przedstawicielami na Europę udało się nam przekonać administrację drogową na wszystkich szczeblach, że konieczne jest tworzenie infrastruktury dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu w oparciu o najnowsze i najlepsze produkty i technologie.

Dziś posiadamy sieć autoryzowanych firm obejmującą cały obszar RP.
…i wciąż wyszukujemy i wdrażamy nowe technologie.

Zaufali nam

Galeria