www.www.roadservice.pl

EN
| PL

 

 

 

 

Dostarczamy i montujemy znaki i tablice, wykonane z użyciem folii I i II typu.

 

W przypadku Tymczasowej Organizacji Ruchu, oznakowujemy, utrzymujemy i likwidujemy oznakowanie wprowadzając stan poprzedni lub nową Stałą Organizację Ruchu.

 

 

 

 
ROAD SERVICE
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała   Poland
Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała  Polska
tel.:  33 816 44 40
fax.: 33 816 44 39

GSM:  +48 602 646 927
GSM: +48 606 996 076
email:biuro(at)roadservice.pl

 

 Powered by: www.CDX.pl