www.www.roadservice.pl

EN
| PL

 

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, wiedzę, narzędzia i przeszkolonych pracowników co pozwala nam doradzać, projektować i wykonywać oznakowania, zgodne z wymogami norm, Państwowej Inspekcji Pracy i potrzebami klientów.

Potrzebujesz wykonać nowe oznakowanie, a może trzeba je uzupełnić lub odświeżyć?

 

Oznakujemy:

 

- drogi transportowe dla wózków widłowych i innych środków transportu

- drogi komunikacyjne dla pracowników poruszających się pieszo

- wykonamy oznakowanie ostrzegawcze w postaci pasów żółto-czarnych, wokół otworów drzwiowych, słupów, ramp krawędzi i przeszkód

- oznakujemy pola odkładcze, linie wokół regałów, gniazda produkcyjne.

- powierzchnie wyłączone z magazynowania i z ruchu (np. hydranty),

- wykonujemy również piktogramy - napisy i symbole ułatwiające identyfikację przeznaczenia ciągu komunikacyjnego czy zagrożenia.

 

Skontaktuj się z nami pomożemy w doborze odpowiedniej technologii .

 

- Posługujemy się szeroką gamą technologii, zarówno nanoszenia oznakowania jak i jego usuwania, bez szkody dla nawierzchni:

- Oznakowania farbami rozpuszczalnikowymi, chemoutwardzalnymi, farbami w sprayu, masami grubowarstwowymi, taśmami.

 

Malowanie pasów, malowanie linii, oznakowanie to masz żywioł !

 

- Oznakowujemy wszystkie rodzaje posadzek: betonowe, epoksydowe, mineralne …

 

Naszymi klientami są między innymi:

Sieci sklepów TESCO, CASTORAMA, fabryki MAN TRUCKS, BOSS Automotive, Polmotors, Fagor – MasterCook, Makita Polska,

 

 

 

 
ROAD SERVICE
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała   Poland
Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała  Polska
tel.:  33 816 44 40
fax.: 33 816 44 39

GSM:  +48 602 646 927
GSM: +48 606 996 076
email:biuro(at)roadservice.pl

 

 Powered by: www.CDX.pl