www.www.roadservice.pl

EN
| PL

 

   

 

 

> Ulotka do pobrania

 

Całkowicie odporne na pługi do zimowego utrzymania dróg, odblaski najezdniowe o podwyższonej retrorefleksyjności zarówno na sucho jak i w czasie opadów, przy pełnej retrorefleksji już z odległości 300 m i większej. Podwyższona odporność na dzialanie pługów z lemieszem stalowym, dzięki niskiemu profilowi. Długotrwała żywotność i czystość retroreflektora, dzięki cienkiej warstwie szkła na powierzchni odblaskowej, gwarantowana możliwość demontażu i ponownego użycia żeliwnego korpusu odblasku w przypadku remontu lub odnowy nawierzchni.
 
Oferowane przez nas punktowe elementy odblaskowe typu cieżkiego posiadają Certyfikat Zgodności CE na kompletny produkt - zgodnie z wymaganiami PN-EN-1463
 
Produkt jest oznaczony znakiem CE - zgodnie z wymogami wyżej wspomnianej normy.

 

 
ROAD SERVICE
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała   Poland
Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała  Polska
tel.:  33 816 44 40
fax.: 33 816 44 39

GSM:  +48 602 646 927
GSM: +48 606 996 076
email:biuro(at)roadservice.pl

 

 Powered by: www.CDX.pl