www.www.roadservice.pl

EN
| PL
 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna.

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych jest: PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik, ul. Lenartowicza 37/13, Bielsko-Biała, 43-300, biuro@roadservice.pl.

 

1. Dane dostępowe i hosting
 
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie
tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych
(dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
 
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu
naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie trzydziestu dni od momentu
zakończenia Państwa wizyty na stronie.
 
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy
 
Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem. Pola obowiązkowe są oznaczone jako
takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których
wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytania.
 
3. Przekazywanie danych
 
Nie przekazujemy Państwa danych firmom zewnętrznym z wyjątkiem danych analitycznych wymienionych poniżej.
 
4. Cookies i analityka internetowa
 
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich informacji lub do celów badań rynkowych, stosujemy na
naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie
Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę
można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub
całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień
cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
 
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
 
Zastosowanie Google Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy
ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez
Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są
przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres
IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany
przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją
Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez
Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 
5. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
 
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.
 
W razie żądania udzielania informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy
usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. ochrony
danych osobowych:
Paweł Fojcik
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała
+48 602 646 927
biuro@roadservice.pl
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych
interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu
jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
 
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
 
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa
danych osobowych do powyższego celu.
 
 

 

 

 

 
ROAD SERVICE
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała   Poland
Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała  Polska
tel.:  33 816 44 40
fax.: 33 816 44 39

GSM:  +48 602 646 927
GSM: +48 606 996 076
email:biuro(at)roadservice.pl

 

 Powered by: www.CDX.pl