www.www.roadservice.pl

EN
| PL

 

 

 

 

 

Nasza misja i cele

 

Galeria

 

Drodzy klienci.

 

Nasza firma powstała końcem 1991 roku w Bielsku-Białej. Otwarcie granic i równouprawnienie podmiotów gospodarczych, po roku 1990,

stworzyło możliwości powstania i rozwoju specjalistycznych firm zajmujących się problematyką nowoczesnych technologii w drogownictwie

a w szczególności technologii dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Znany powszechnie zły stan techniczny polskich dróg i ich oznakowania, przy jednoczesnym żywiołowym rozwoju motoryzacji, w okresie

ostatnich piętnastu lat, doprowadził do tragicznego wzrostu ilości wypadków drogowych i ich ofiar.

 

Konieczne stało się zatem podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu i zwiększenie zakresu wykonywanego

oznakowania poziomego i pionowego dróg.

 

W tym też okresie poszukując najlepszych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie poziomego i pionowego oznakowania dróg, nawiązaliśmy

współpracę z firmą Stimsonite Corporation (dzisiaj Avery Dennison) i zostaliśmy jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski,

dostarczającym produkty i technologie zapewniające kierowcom pomoc szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.

 

Dzięki współpracy z silną międzynarodową firmą oraz jej przedstawicielami na Europę udało się nam przekonać administrację drogową na wszystkich

szczeblach, że konieczne jest tworzenie infrastruktury dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu w oparciu o najnowsze i najlepsze produkty i technologie.

 

Dziś posiadamy sieć autoryzowanych firm obejmującą cały obszar RP. 

...i wciąż wyszukujemy i wdrażamy nowe technologie.

 

 

 
ROAD SERVICE
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała   Poland
Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała  Polska
tel.:  33 816 44 40
fax.: 33 816 44 39

GSM:  +48 602 646 927
GSM: +48 606 996 076
email:biuro(at)roadservice.pl

 

 Powered by: www.CDX.pl